'અ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'અ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Aabheer આભીરA cow herd
Aachman આચમનIntake of a sip of water before a yagya or puja
Aadarsh આદર્શIdeal
Aadesh આદેશCommand, message
Aadhira આધિરાMoon
Aadi આદિFirst, most important
Aadidev આદિદેવThe first god
Aadil આદિલJustice
Aadinath આદિનાથThe first god
Aadit આદિતPeak
Aaditeya આદિતેયSon of Aditi
Aaditya આદિત્યThe sun
Aafreen આફ્રીનEncouragement
Aagam આગમComing, arrival
Aagney આગ્નેયSon of Fire
Aagneya આગ્નેયSon of the fire
Aahlaad આહલાદDelight
Aahva આહવાBeloved
Aakar આકરShape
Aakarshan આકર્ષણAttraction