'ન' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ન' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Naa'il ના' ઇલAcquirer, Earner
Naadir નાદિરDear, Rare
Naag નાગA big serpent
Naajy નાહિદSafe
Naasih નાસિહAdvisor
Naathim નાથિમArranger, Adjuster
Nabarun નબરૂણMorning sun
Nabeeh નબીહNoble, Outstanding
Nabeel નબીલNoble
Nabendu નબેંદુNew moon
Nabhan નાભનNoble, Outstanding
Nabhanyu નભાન્યુEternal
Nabhas નાભસSky
Nabhi નાભિCentre of body, an ancient King
Nabhij નબ્હિજLord Brahama
Nabhith નાભિતFearless
Nabhoj નભોજBorn in sky
Nabhomani નભોમાનીJewel of the sky ( sun)
Nabhya નાભયાCentral
Nachik નાચિકA short form of Nachiketa