'વ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'વ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Vaasavadatta વાસવાદાત્તાA name in sanskrit classics
Vachan વચનSpeech
Vachaspati વાચસ્પતિLord of speech
Vadin વાદીનNo
Vadish વાદિશLord of the body
Vagesh વાગીશLord of speech
Vagindra વાગિન્દ્રLord of speech
Vagish વાગીશGod of speech ( Lord Brahma)
Vahin વહીંLord Shiva
Vaibhav વૈભવRichness
Vaidyanath વૈદ્યનાથMaster of medicines,
Vaijayi વિજયીVictor
Vaijnath વૈજનાથLord Shiva
Vaikartan વૈકર્તનName of Karna
Vaikhan વૈખનLord Vishnu
Vaikunth વૈકુંઠVaikuntam, the abode of Lord Vishnu
Vaikunth-nath વૈકુણ્ઠ-નાથMaster of heavens
Vainavin વૈનાવિનLord Shiva
Vairaj વિરાજSpiritual glory
Vairaja વિરજાSon of Virat