'ફ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ફ' list

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

NameGujarati NameMeaning
Fenil ફેનિલFoamy
Faatin ફાતિનCaptivating
Faatina ફાતિનાCaptivating
Fadheela ફાધીલાVirtue
Fadhiya ફાધિયાNo
Fadwa ફદવાName derived from self sacrifice
Fahamitha ફહમિથાNo
Faiza ફ઼ૈજ઼ાGain
Fajyaz ફાજ્યાજ઼Artistic
Falguni ફ઼ાલ્ગુની, ફ઼ાલ્ગુનીBorn in Falgun, a Hindu month
Fareeda ફરીદાUnique
Fareeha ફરીહાHappy, Joyful
Farha ફરહાHappiness
Farhina ફરહિનાHappiness
Faria ફ઼ારિયાA caravan
Farida ફ઼રીદાTurquoise
Fatima ફાતિમાProphet Muhammad's daughter
Fawiza ફાવીજ઼ાSuccessful
Fawziya ફવ્જિયાSuccessful, Victorious
Fazeela ફજીલાFaithful