'ફ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ફ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Fenil ફેનિલFoamy
Faatin ફાતિનCaptivating
Faatina ફાતિનાCaptivating
Fadheela ફાધીલાVirtue
Fadhiya ફાધિયાNo
Fadwa ફદવાName derived from self sacrifice
Fahamitha ફહમિથાNo
Faiza ફ઼ૈજ઼ાGain
Fajyaz ફાજ્યાજ઼Artistic
Falguni ફ઼ાલ્ગુની, ફ઼ાલ્ગુનીBorn in Falgun, a Hindu month
Fareeda ફરીદાUnique
Fareeha ફરીહાHappy, Joyful
Farha ફરહાHappiness
Farhina ફરહિનાHappiness
Faria ફ઼ારિયાA caravan
Farida ફ઼રીદાTurquoise
Fatima ફાતિમાProphet Muhammad's daughter
Fawiza ફાવીજ઼ાSuccessful
Fawziya ફવ્જિયાSuccessful, Victorious
Fazeela ફજીલાFaithful