'હ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'હ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Haady હાદીGuiding to the right
Haamid હામિદPraising (God), Loving (God)
Haani હાનિHappy, Delighted, Content
Habib હબીબBeloved
Hafiz હાફ઼િજ઼Protected
Hakesh હાકેશLord of sound
Hamid હામિદFriend
Hamir હમીરA raga
Hammad હમ્માદOne who praises God
Hamshad હમ્શાદAlways victorious
Hamza હમ્જાLion
Hans હઁસSwan
Hansaraj હંસરાજKing of a swan
Hanshal હંશલSwan like
Hansin હંસિનThe universal Soul
Hansraj હંસરાજKing of swans
Hanuman હનુમાનThe monkey god of Ramayana
Hanumant હનુમંતThe monkey god of Ramayana
Har હરName of Shiva
Hara હરાThe Remover of Sins