'પ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'પ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Paavan પાવનPurifier
Pachai પચાઈYouthful, resourceful
Pachaimani પચૈમાનીYouthful, resourceful
Pachaimuthu પચૈમુથુYouthful, resourceful
Padam પદમLotus
Padm પદ્મLotus
Padmabandhu પદ્મબંધૂFriend of lotus ( bee , sun )
Padmadhar પદ્મધરOne who holds a lotus
Padmahasta પદ્મહસ્તાLotus Handed. Lord Krishan
Padmaj પદ્માજLord Brahama
Padmakant પદ્મકાંતHusband of lotus ( sun)
Padmakar પદ્માકરJewel, Lord Vishnu
Padmalochan પદ્મલોચનLotus eyed
Padman પદમનLotus
Padmanabh પદ્મનાભOne with lotus in his navel i.e. Vishnu
Padmanabha પદ્મનાભાLord Vishnu
Padmapani પદ્મપાનીLord Bramha
Padmapati પદ્માપતિLord Vishnu
Padmayani પદ્માયાનીLord Brahama, Buddha
Padmesh પદમેશLord Vishnu