'ચ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ચ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Chahel ચાહેલGood cheer
Chain ચૈનPeace
Chaitan ચૈતનConsciousness
Chaitanya ચૈતન્યLife, knowledge
Chakor ચકોરA bird enamoured of the moon
Chakradev ચક્રદેવLord Vishnu
Chakradhar ચક્રાધારLord Vishnu
Chakrapani ચક્રપાણીName of Lord Vishnu
Chakravartee ચક્રવર્તીA sovereign king
Chakresh ચક્રેશName of Lord Vishnu
Chakshan ચક્ષણNo
Chakshu ચક્ષુEye
Chaman ચમનGarden
Chamanlal ચમનલાલGarden
Champak ચંપકA flower
Chanak ચનકFather of Chaanakya
Chanakya ચાણક્યName of Kautilya, the great scholar
Chanchal ચંચલRestless
Chanchareek ચંચારીકBee
Chandak ચંદકThe moon