'લ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'લ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Labeeb લાબીબSensible, Intelligent
Labh લાભProfit
Lagan લગાનAppropriate time
Lahar લહરWave
Lakhan લખનLord Rama's brother
Laksh લક્ષAim, target
Lakshan લક્ષણAim
Lakshanya લક્ષન્યOne who achieves
Lakshin લક્ષિણWith auspicious marks
Lakshman લક્ષ્મણProsperous, brother of Rama
Lakshmibanta લક્ષ્મિબંતાFortunate
Lakshmidhar લક્ષ્મીધરLord Vishnu
Lakshmigopal લક્ષ્મીગોપાલLord vishnu
Lakshmikant લક્ષ્મીકાંતVishnu, husband of Goddess Lakshmi
Lakshmikanta લક્ષ્મીકાંતાLord Vishnu
Lakshminarayan લક્ષ્મીનારાયણLakshmi and Lord Vishnu together
Lakshmipati લક્ષ્મીપતિHusband of Lakshmi
Lakshmiraman લક્ષ્મિરમણLord Vishnu
Lakshya લક્ષ્યTarget
Lalam લલામJewel