'બ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'બ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Baahir બાહિરDazzling, Brilliant
Baasim બાસિમSmiling
Babala બબલાAbove
Babul બાબુલNo
Badal બાદલCloud
Badr Udeen બદ્ર ઉદીનFull moon of the Faith
Badri બદ્રીLord Vishnu
Badrinath બદ્રીનાથLord of Mt.Badri
Badriprasad બદ્રીપ્રસાદGoft of Badri
Baha બહાBeautiful, Magnificent
Baha Udeen બહા ઉદીનThe magnificent of the Faith
Bahiy Udeen બહીય ઉદીનThe magnificent of the Faith
Bahubali બાહુબલીA Jain Tirthakar
Bahula બહુલાA star
Bahuleya બાહુલેયાLord Kartikeya
Bahumanya બાહૂમાન્યHonoured by many
Bahurai બહુરાઈWith great riches
Bajrang બજરંગA name of Lord Hanuman
Bakhtawar બખ્તાવરOne who brings good luck
Bakool બકૂલFlower