'ઉ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ઉ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Ubaadah ઉબાદઃOld Arabic name
Ubaidah ઉબૈદાહServant of God
Ubay ઉબયOld Arabic name
Udar ઉદારGenerous
Uday ઉદયTo rise
Udayachal ઉદયાચલEastern horizon
Udayan ઉદયનRising, name of king of Avanti
Udayasooriyan ઉદયસૂરિયાઁRising sun
Uddhar ઉદ્ધારLiberation
Uddhav ઉદ્ધવLord Krishna's friend
Udeep ઉદીપFlood
Udit ઉદિતGrown, awakened, shining
Udyam ઉદ્યમEffort
Udyan ઉદયનGarden
Ujagar ઉજાગરBright
Ujala ઉજાલાBright
Ujesh ઉજેશOne who gives light
Ujwal ઉજ્વલ, ઉજ્જાલાBright
Ulagan ઉલગનWordly
Ulagappan ઉલગાપ્પનCreator of the world