'ગ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ગ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Gadhadhar ગધાધરName of lord Vishnu
Gadin ગદીનLord Krishna
Gagan ગગનSky, heaven
Gagandeep ગગનદીપLight of the sky
Gaganjyot ગગનજ્યોતLight of the sky
Gaganvihari ગગન વિહારીOne who stays in heaven
Gagnesh ગગ્નેશLord Shiva
Gajadhar ગજાધરWho can command an elephant
Gajanan ગજાનનOne with elephant face
Gajanand ગજાનંદLord Ganesh
Gajbahu ગજબાહૂWho has strength of an elephant
Gajdant ગજદંતElephant teeth, Ganesha
Gajendra ગજેન્દ્રElephant king
Gajendranath ગજેંદ્રનાથOwner of Gajendra
Gajinder ગજિંદરNo
Gajkaran ગજ્કરણLike ears of elephant
Gajpati ગજપતિMaster of elephant, Ganesha
Gajrup ગજરૂપLord Ganesh
Gajvadan ગજવદનName of Lord Ganesha
Gambhir ગંભીરDeep, serious