'ધ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ધ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Dhairya ધૈર્યPatience
Dhanajit ધનજીતWealth
Dhananad ધનાનાદPleasure of having wealth
Dhananjay ધનંજયOne who wins wealth
Dhanapati ધનપતિLord of wealth
Dhanesh ધનેશLord of wealth
Dhanraj ધનરાજLord Kuber
Dhansukh ધનસુખWealthy, happy
Dhanush ધનુષThe Bow
Dhanvant ધનવંતWealthy
Dhanvantari ધન્વન્તરીDoctor of Gods
Dhanvin ધન્વિનLord Shiva
Dhanvine ધન્વિનેA Name for Lord Rama
Dharamdeep ધરમદીપLamp of religion
Dharamdev ધરમદેવGod of faith
Dharamjyot ધરમજ્યોતLight of righteousness and virtues
Dharamnishth ધરમનિષ્ઠOne who has faith in religion
Dharampreet ધરમપ્રીતLove of faith
Dharamsheel ધરમશીલHoly
Dharanidhar ધરનીધરShesh the cosmic serpent