'વ-W' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'વ-W' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Waahid વાહિદSingle, Exclusively, Unequaled
Wadee વાદીCalm
Wadee વાદીCalm, Peaceful
Wafeeq વાફીકSuccessful
Wajeeh વજ઼ીહNoble
Waleed વાલીદNewborn child
Wali વાલીProtector
Waliyudeen વાલિયુદીનSupporter of the Faith
Waliyullah વાલિયુલ્લાહSupporter of God
Walleed વાલ્લીદNo
Waman વામનShort
Wasan વાસનIdol
Waseem વાસીમGraceful, Good looking
Wyconda વ્ય્કોન્દાBeautiful Stranger