'દ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'દ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Dayaram દયારામMerciful
Dayasagar દયાસાગરExtremely kind, sea of mercy
Dayasagara દયાસાગરOcean of compassionate
Dayashankar દયાશંકરMerciful Lord Shiva
Dayaswarup દયાસ્વરૂપMerciful
Debashis દેબાશિસBenediction of god
Debashish દેબાશીષPleased by gods
Debjit દેબ્જિતOne who has conquered Gods
Deenabandhu દીનબંધુFriend of the poor
Deenanath દીનાનાથLord of the poor
Deep દીપA lamp
Deepak દીપકLamp, kindle
Deepan દીપનLighting up
Deepankar દીપનકરOne who lights lamps
Deependra દીપેંદ્રLord of light
Deependu દીપેંદુBright moon
Deepesh દીપેશLord of light
Deepinder દીપિંદરGod's light
Deepit દીપિતLighted
Deeptanshu દીપ્તાન્શુThe sun