'જ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'જ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Jaabir જાબિરConsoler, Comforter
Jaafar જાફરRivulet
Jabez જાબેજ઼God will increase your boundary
Jadhav જાધવA yadava
Jag જાગThe universe
Jag Jivan જગ જીવનLife of the world
Jagachandra જાગચંદ્રાMoon of the universe
Jagad જગડ઼Universe
Jagadayu જગદાયુLife spring of the universe
Jagadbandu જગદબંદુLord Krishna
Jagadeep જગદીપLight of the world
Jagadev જગદેવLord of the world
Jagadhidh જ઼ગધીધLord of the world
Jagadhish જગધિશLord of the world
Jagadip જગદીપLamp of the universe
Jagadish જગદીશLord of the universe
Jagajeet જગજીતConquerer of the world
Jagajeevan જગજીવનLife of the world
Jagan જગનUniverse. world
Jaganmay જગંમયSpread over the universe