'ઓ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ઓ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Obalesh ઓબલેશLord Shiva
Oha ઓહાMeditation, true knowledge
Ohas ઓહસPraise
Ojas ઓજસBody strength
Ojayit ઓજયિતCourageous
Om ઓમThe sacred syllable
Oma ઓમLife giver
Omair ઓમૈરProblem solver
Omanand ઓમાનંદJoy of Om
Omar ઓમરElevated, an era
Omarjeet ઓમરજીતNo
Omeir ઓમિરLong living
Omesa ઓમેસાLord of OM
Omesh ઓમેશLord of the Om
Omeshwar ઓમેશ્વરLord of the Om
Omja ઓમ્જાBorn of cosmic unity
Omkar ઓમકારThe sound of the sacred syllable
Omkarnath ઓમકારનાથLord of Omkaar, Shiva
Ompati ઓમપતિMaster of OM
Omprakash ઓમપ્રકાશLight of Om