'ભ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ભ' list

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

NameGujarati NameMeaning
Bhagirath ભગીરથBhagirath
Bhargav ભાર્ગવBhargav
Bhautik ભૌતિકBhautik
Bhaumik ભૌમિકBhaumik
Bhavya ભવ્યBhavya
Bhavik ભાવિકBhavik
Bhagavan ભગવાનBhagavan
Bhimji ભીમજીBhimji
Bhavan ભવનBhavan
Bhavaan ભવાનBhavaan
Bhallal ભલ્લાલBhallal
Bhamashankar ભીમાશંકરBhamashankar
Bhama ભીમાBhama