'ઝ' અક્ષર થી શરૂ થતા નામનુ લીસ્ટ - રાશિચક્રના આધારે નામનુ લીસ્ટ. Baby Boy-Girl Names Starts With Letter 'ઝ' list. Baby names in Gujarati

અક્ષર મુજબ - ગુજરાતી બેબી ના નામ. સૌથી વધુ લોકપ્રિય, અનન્ય બાળકોના નામ. રાશિ મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ. રાશીને ચંદ્રની નિશાની પણ કહેવામાં આવે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, તમારા બાળકનું નામ પસંદ કરવા માટે રાશી એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. સંક્રમણો, ગ્રહોની દશા, વગેરે જેવી બાબતો રાશિના સંદર્ભમાં ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

અક્ષર મુજબ - છોકરા અને છોકરીઓના નામ
ક્ષકયુ-Qવ-W
NameGujarati NameMeaning
Zaafir જાફિરVictorious
Zaahid જાહિદAbstemious, Ascetic
Zaahir જાહિરBright, Shining
Zahin જ઼હીનNo
Zaid જૈદGreat Abundance
Zaiden જૈદેનNo
Zaigham જૈઘમLion, King of the jungle
Zakariya જ઼કરિયાA Prophet's name
Zakir જાકિરNo
Zakiy જાકીયPure
Zalman જ઼લમનNo
Zashil જાશીલNo
Zayd જ઼યદSuperabundance
Zayyan જ઼ય્યનWild jasmine, Honey
Zeeshan જીશનPerson who stay with style
Zev જેવDeer, wolf
Zikomo જિકોમોThanksgiving
Ziyad જિયાદ્કSuperabundance
Zohaib જોહૈબNo
Zola જોલાNo